Prinsessen på Tinder

Drømmer du også om kærligheden til den eneste ene? Indrømmet, det gør jeg. Jeg havde en forventning om at møde en mulig kæreste på Tinder, da det er et af tidens mest populær datingapps. Sådan skulle det ikke gå. I stedet for blev min oplevelse afsæt til et essay om kærlighedens væsen.

Jeg har stillet tre overordnede spørgsmål: Er der kun er én form for kærlighed, uanset hvem eller hvad den rettes mod? Er der et link mellem kærlighed og det gode liv? Hvis kærlighed er linket til det gode liv, gælder det så også den romantiske kærlighed?

Læs videre “Prinsessen på Tinder”

Velkommen til min blog om praktisk filosofi!

Min blog om praktisk filosofi er et forsøg på at formidle filosofiske emner i et sprog der appellerer til det moderne menneske. Praktisk filosofi beskæftiger sig med emner inden for moral og etisk, politisk filosofi og æstetik.

Det er mit ønske at udforske hvordan meningsfuldhed påvirker menneskers livskvalitet.

Min vision er at inspirere det søgende menneske til at skabe meningsfulde sociale- og arbejdsmæssige livsvilkår baseret på selvrespekt og andenrespekt.

Teksterne vil typisk kredse om mine kerneværdier: autencitet, anerkendelse og autonomi.

Autencitet kommer af græsk authentia , og betyder ‘pålidelighed, tilforladelighed’. Ordet bruges i betydningen: Det voksne menneskes evne til at handle i overensstemmelse med egne værdier. 

I moralsk sammenhæng handler anerkendelse ikke om at anerkende et menneske for en særlig indsats, men om at anerkende det individuelle menneske for dets moralske og etiske værdier.

Mine tanker om anerkendelse tager afsæt i Axel Honneths anerkendelsesteori. Han teori præsenterer anderkendelsens formelle betingelser: selvtillid, selvrespekt og selvværd. Disse egenskaber udvikles gennem sunde relationer inden for: privatssfæren, retssfæren og solidaritetssfæren. Herudover indebærer krænkelsen de enkelte punkters modsætning.

Autonomi er en sammensætning af de oldgræske ord for ‘selv’ (autos) og ‘lov’ (nomos). Ordet bruges i betydningen at have modet til at vise ens personlighed; at være synlig.

Er du klar til at blive inspireret af filosofien?

Jeg foreslår du starter med at læse Det usynlige menneske