Litteratur

Jeg har forsøgt at finde litteratur der bidrager med viden og overvejelser i processen med med at skabe meningsfulde liv og værdiifulde samfund baseret på moralsk, kulturel og social anerkendelse.

Min læsning og forståelse af de udvalgte værker danner base for min udforskning af emnet. Jeg trækker i denne forbindelse både på filosofiske, antropologiske, psykologiske og sociologiske værker.

Læs og bliv klogere på essensen af et meningsfuldt liv baseret på moralsk, kulturel og social anerkendelse:

 • Albæk, Morten, Ét liv Én tid Ét menneske, Gyldendal 2018
 • Arendt, Hannah, Personligt ansvar i et diktatur, Klim 2022
 • Behar, Ruth, Translated Woman, Beacon Press 1993
 • Bourdieu, Pierre, Wacquant, Lois, Refleksiv sociologi, Hans Reitzels Forlag København 1996
 • Brinkmann, Svend, Hvad er et menneske? Gyldendal 2019, 1. udgave, 2. oplag
 • Camus, Albert, Sisyfos-myten, Gyldendal 2020
 • De Saint-Exupery, Antoine, Den lille prins, Legind A/S 2016, 1. udgave, 1. print 2020
 • Estés, Pinkola Clarissa, Kvinder som løber med ulve, Lindhardt og Ringhof 1999
 • Frankl, Viktor E., Man’s search for meaning, Ebury Publishing 2011, New edition, first print by Rider in 2011
 • Honneth, Axel, Socialismens ide, Hans Reitzels Forlag 2017
 • Jensen, Anders Fogh, Narrative samtaler, Hans Reitzels Forlag 2020
 • Rosenberg, Marshall B., Nonviolent Communication: A language of life, PuddleDancer 2nd. Edition, 1st printing 2003
 • Sartre, Jean-Paul, Ensom blandt mennesker, Stjernebøgerne A/S 1985
 • Sløk, Johannes, Eksistentialisme, Berlingske forlag København 1966
 • Taylor, Charles, The ethics of authenticity, First Harvard University Press paperback edition 2018, Sixth printing
 • Young, Iris Marion, Justice and the politics of difference, Princeton University Press 1990