Er livet altid en gave?

Som oplæg til min tredje tekst om anerkendelse og identitet, vil jeg fremhæve filmen Kapernaum. Filmen handler om drengen Zain der er født ind i en ekstrem fattig familie, der bor i Beirut’s slumkvarter. Den rejser en interessant problemstilling om, hvorvidt livet altid er en gave. I filmen er der tale om et slumkvarter der kravler ind under huden på beboerne, og definerer deres identitet. Kender man bare lidt til Maslow’s behovspyramide, er man ikke i tvivl om at man er på laveste trin – livet handler om simpel overlevelse.

Læs videre “Er livet altid en gave?”

Er krænkelse den nye anerkendelse?

Med temaet er krænkelse den nye anerkendelse, vil jeg se nærmere på krænkelsen og anerkendelsens væsen. Mit udgangspunkt er Axel Honneths socialfilosofiske teori om kampen for at opnå anerkendelse og dens modpol krænkelsen.  Honneths formål er at skabe de formelle betingelser for at mennesker kan opnå det gode liv – og anerkendelse af det enkelte individ i forskellige sfærer er vejen hertil.

I mit andet indlæg om anerkendelse perspektiveres Honneths teori i forhold til en ny form for anerkendelse baseret på krænkelse. Denne form for anerkendelse opstår som et produkt af nedarvede sociale strukturer, samt den enkeltes handlinger i forsøget på skabe mening i den verden der ligger til grund for krænkelsen. I samspillet mellem disse to faktorer opstår der en magt- og meningsrelation. 

Læs videre “Er krænkelse den nye anerkendelse?”

Det socialt usynlige menneske

Hvis du er nysgerrig på anerkendelsens betydning og mange facetter introduceres du her til en moralsk og psykologisk position. Social usynlighed er resultatet af bevidste negative performative handlinger som viser, at man ignorerer og foragter et andet menneskes individuelle identitet i en social sammenhæng. For at blive socialt usynlig, er det forudsætning man tidligere har været synlig.

Læs videre “Det socialt usynlige menneske”

Velkommen til min blog om praktisk filosofi!

Min blog om praktisk filosofi er et forsøg på at formidle filosofiske emner i et sprog der appellerer til det moderne menneske. Praktisk filosofi beskæftiger sig med emner inden for moral og etisk, politisk filosofi og æstetik.

Det er mit ønske at udforske hvordan meningsfuldhed påvirker menneskers livskvalitet.

Min vision er at inspirere det søgende menneske til at skabe meningsfulde sociale- og arbejdsmæssige livsvilkår baseret på selvrespekt og andenrespekt.

Teksterne vil typisk kredse om mine kerneværdier: autencitet, anerkendelse og autonomi.

Autencitet kommer af græsk authentia , og betyder ‘pålidelighed, tilforladelighed’. Ordet bruges i betydningen: Det voksne menneskes evne til at handle i overensstemmelse med egne værdier. 

I moralsk sammenhæng handler anerkendelse ikke om at anerkende et menneske for en særlig indsats, men om at anerkende det individuelle menneske for dets moralske og etiske værdier.

Mine tanker om anerkendelse tager afsæt i Axel Honneths anerkendelsesteori. Han teori præsenterer anderkendelsens formelle betingelser: selvtillid, selvrespekt og selvværd. Disse egenskaber udvikles gennem sunde relationer inden for: privatssfæren, retssfæren og solidaritetssfæren. Herudover indebærer krænkelsen de enkelte punkters modsætning.

Autonomi er en sammensætning af de oldgræske ord for ‘selv’ (autos) og ‘lov’ (nomos). Ordet bruges i betydningen at have modet til at vise ens personlighed; at være synlig.

Er du klar til at blive inspireret af filosofien?

Jeg foreslår du starter med at læse Det usynlige menneske